Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

9718 13ab
Origin of the Moon by André Guerreiro
Reposted byMambasunako

February 04 2015

5965 cc35 500
5784 0f03 500
4698 c0c1 500
Reposted frombwana bwana viasidus sidus
2805 9309 500
Walter Crane - The Mower, 1891
Reposted byrabbit-acarn
2397 5f96
Falling Star, by Witold Pruszkowski, 1884
8860 b079 500
Weekly Illustrated No. 14, 1908 (Warsaw) Cover Illustration by Teodor Axentowicz.
Reposted bythinredline thinredline
Każdego dnia czuję swoją złożoność, przenikanie się i wzajemne dopełnianie pozornych przeciwieństw, to na tym wyrosły wszystkie moje szczere pozory, nic nadzwyczajnego - ot, świadomość swojego człowieczeństwa. Czasem jednak, jak zza mgły - coś się żarzy, inna pamięć, wiele innych "ja", które też się przenikają, ledwie uchwytne, wirując i topiąc się jak płatki śniegu. Węgielki moich innych rzeczywistości spod popiołu teraźniejszości; kim więc jestem?
Reposted byMamba Mamba

January 10 2015

Szanuję swój czas. Zaszywam się w wannie z drinkiem i książką na długie godziny, a później idę na spacer i nie ma mnie, nie ma mnie długo, a gdzie jestem – tego nie wie nikt i czasem ja też tego nie wiem. Śmiało wchodzę we mgłę, która tak łapczywie przylegała do czyichś nagich łydek, z deszczem spływam na chodnik, wnikam pomiędzy płytki i zmywam wraz ze sobą całą ludzką ohydę wszystkich miast świata. Nigdzie się nie spieszę i nigdy się nie spóźniam. Tak już mam, bo nie tylko swój czas szanuję. Nigdy nie wiem, która jest godzina. Często nie wiem nawet, jaki jest dzień tygodnia, tak piękny tryb życia prowadzę, że wiedzieć tego nie muszę. Ponoć czas jest względny, ale ja jestem bezwzględnym człowiekiem. Szkoda mi mojego czasu na utarte wyrażenia, na nic nie znaczące słowa, na lekko rzucane, bezmyślne zdania. Szkoda na powtarzanie się w kółko, szkoda na ludzi, którzy mojego czasu szanować nie będą. Nikomu też go nie żałuję; szastam nim bez opamiętania. A jednak - nie ruszając się z łóżka, zwiedzę… no, może nie cały wszechświat, ale chociaż połowę. Zastanów się, zanim mnie z tego łóżka zwleczesz. 

7675 2dcd 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viasidus sidus
3856 cad7 500

dirtycartunes:

Persepolis | Marjane Satrapi

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viasidus sidus
Zdarza się, że w skrajnych wypadkach warto. Ocena sytuacji i relacji.
8642 d8cd
Reposted fromhormeza hormeza viaMamba Mamba
8336 6380
Reposted fromsunlight sunlight viaMamba Mamba
"... czyż ośmieliłbym się nalać damie wódki?"

January 06 2015

4866 d5d4 500
Rosa Bonheur - Wild Cat,1850

December 31 2014

2977 c015 500
Mikhail Vrubel (1856-1910) - Fallen Demon (1901)
Reposted byborsukdarthsadicuglysweaterwithanelephantandcoffeeinapapermugschaafloca-blueberrytoodeepforyoutounderstand

December 28 2014

Większość drapieżników - na przykład lamparty czy wilki samotniki - woli zrezygnować ze zdobyczy, niż narazić się na obrażenia. Ale tygrysy to inna sprawa: w stosunkach z mniejszymi zwierzętami samiec tygrysa amurskiego potrafi być złośliwy, chytry i mściwy. Potrafi być herodem nie tylko dla młodych tygrysów i potomstwa innych samców, ale i dla własnego. Z obserwacji myśliwych i przyrodników wynika, że tygrysy amurskie czasem zabijają niedźwiedzie jakby dla zasady. Zdarza się, że zwierzęta stadne atakują bez powodu, ale żadne inne zwierzę prowadzące samotniczy tryb życia nie jest zdolne do ambitnej i inteligentnej brutalności tygrysa
— John Vaillant, "Tygrys. Prawdziwa historia o zemście i przetrwaniu"
Reposted byMamba Mamba

December 15 2014

5836 adc0
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viaMamba Mamba

December 12 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl